Informace o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.     TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Anna Boudyšová, se sídlem Plačická 363, 503 21 Stěžery, identifikační číslo: 03447715, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro Plačická 363, 503 21 Stěžery, adresa elektronické pošty info@nelenprozelen.cz, telefon 731 151 510.

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.     ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.4.      Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3.     ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.5.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

1.6.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.     DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.      Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 3 roky od udělení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5.     DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.2.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a CS Technologies s.r.o. (IČ: 274 63 249) – společnost, která zpracovává naše internetové řešení.

1.3.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.     PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1.4.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

1.5.      Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: žádostí přes e-mail info@nelenprozelen.cz či telefon na kontakt +420 725 464 590, osobně, či v poznámce odesílané objednávky.

1.6.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

1.7.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Dokument je platný od 16.5.2018

Kontaktní adresa
Ing. Anna Boudyšová
Za dráhou 466
533 13 Řečany nad Labem
IČO: 03447715
Bank. účet: 2200673997/2010
info@nelenprozelen.cz
tel. +420 725 464 590
close

Dobrý den,

jaro je v plném proudu, eshop běží a vaše objednávky vyřizujeme nejdéle do sedmi pracovních dní od objednání.

Hezký den,
Tým Neleňprozeleň.cz