Je čas kontrolovat ovocné stromy a keře, ale také i ty okrasné (na kterých mohou škůdci také zimovat). Většinou kontrolujeme výskyt tzv. přezimujících škůdců (vajíčka, larvy a další vývojová stádia například mšic, štítenek, obalečů, puklic, svilušek,...) a počínající napadení chorobami a provádíme případný zásah přípravky do fáze tzv. zeleného poupěte (do počátku květu).

Většina škůdců přezimuje ve výsadbách v různých vývojových stádiích přímo na stromech, většinou na kůře a ve štěrbinách kůry, v úžlabinách pupenů, v paždí větví, apod.

Důležitou pomocí v boji proti přezimujícím škůdcům jsou preventivní opatření:

  • Odstranění mumifikovaných zbytků plodů jádrovin a peckovin napadených moniliovou hnilobou plodů.
  • Odstranění letorostů, případně konců letorostů u jabloní a angreštu napadených padlím.
  • Předjarní řez, který slouží k regulaci růstu a násady plodů, k omezení výskytu a šíření houbových chorob (tím, že zajistíme dostatečnou vzdušnost a prosvětlení korun stromů, omezíme příznivé podmínky pro vznik a šíření infekce).

Pokud však objevíte nějaká vývojová stádia škůdců nebo i počátky chorob, je vhodné začít s ošetřením. Můžete použít přípravky proti škůdcům a zároveň proti chorobám. Nezapomeňte, že při použití chemických přípravků můžete uškodit i užitečným živočichům (včelám, zlatoočkám, vosičkám). Proti škůdcům i chorobám se dají použít s velkou účinností biologické přípravky např. Biool, Bioton, Ekol, Neudosan, NeemAzal, Rock Effekt, Přezimující škůdci stop.

Optimální účinnost biologických přípravků stoupá s intenzitou dýchání daných škůdců (při teplotách nad 10°C). Čím později (avšak do počátku květu!) přípravek použijeme, tím lepší bude i jeho dusivý efekt a celková účinnost. Přípravky se neaplikují za mrazu ani v době očekávaných mrazů, zvláště u přípravků s obsahem oleje, které nebezpečí poškození mrazem zvyšují.

Další možností biologické ochrany je dravý roztoč Typhlodromus pyri, který se aplikuje pomocí textilních pásů na větve stromů a keřů na konci zimy (podle počasí).

Na závěr

Důležité je také u postřiků jejich samotná aplikace! Postřik musí perfektně ulpět na větvičkách i každém lístečku stromu či keře a to i ze spod listů! Jinak nebude postřik dostatečně účinný!